Wat is een bijvoeglijk naamwoord?

Een bijvoeglijk naamwoord is een woord dat wordt gebruikt om een zelfstandig naamwoord nader te beschrijven of te specificeren. Het geeft meer informatie over de eigenschappen, kenmerken of hoedanigheid van het zelfstandig naamwoord. Bijvoorbeeld, in de zin “De grote hond rent snel,” is “grote” het bijvoeglijk naamwoord dat meer informatie geeft over “hond”.

Functie van bijvoeglijke naamwoorden

Bijvoeglijke naamwoorden spelen een cruciale rol in de taal omdat ze helpen om details en specificaties toe te voegen aan zelfstandige naamwoorden. Dit maakt communicatie duidelijker en levendiger. Ze kunnen verschillende aspecten van een zelfstandig naamwoord beschrijven, zoals:

 • Kwaliteit: mooi, lelijk, groot, klein
 • Kleur: rood, blauw, groen
 • Hoeveelheid: enkele, veel, weinig
 • Toestand: gelukkig, verdrietig, boos
 • Grootte: lang, kort, breed, smal

Door bijvoeglijke naamwoorden te gebruiken, kun je een vollediger en preciezer beeld schetsen van de zelfstandige naamwoorden in je zinnen.

Soorten bijvoeglijke naamwoorden

Er zijn verschillende soorten bijvoeglijke naamwoorden, elk met een eigen doel en gebruik. Hier zijn enkele van de meest voorkomende soorten:

 • Kwalificerende bijvoeglijke naamwoorden: Deze geven een eigenschap of kwaliteit aan, zoals “mooi”, “snel” of “slim”.
 • Relatieve bijvoeglijke naamwoorden: Deze verbinden een bijzin met een zelfstandig naamwoord, zoals “die”, “dat” of “welk”. Bijvoorbeeld: “Het boek dat ik lees, is spannend.”
 • Bezittelijke bijvoeglijke naamwoorden: Deze geven bezit aan, zoals “mijn”, “jouw” of “zijn”. Bijvoorbeeld: “Zijn auto is nieuw.”
 • Aanwijzende bijvoeglijke naamwoorden: Deze wijzen iets aan, zoals “deze”, “die” of “dat”. Bijvoorbeeld: “Die hond is groot.”

Voorbeelden van bijvoeglijke naamwoorden in zinnen

Het gebruik van bijvoeglijke naamwoorden in zinnen helpt om een beter beeld te schetsen en meer details te geven. Hier zijn enkele voorbeelden:

 • Kwaliteit: “De slimme jongen loste het moeilijke probleem op.”
 • Kleur: “Ze droeg een rode jurk naar het feest.”
 • Hoeveelheid: “Er waren veel mensen op het concert.”
 • Toestand: “Hij voelde zich gelukkig na het winnen van de wedstrijd.”
 • Grootte: “Het grote huis staat aan de rand van het dorp.”

Plaatsing van bijvoeglijke naamwoorden

Bijvoeglijke naamwoorden staan meestal direct voor het zelfstandig naamwoord dat ze beschrijven. In sommige gevallen kunnen ze ook na het zelfstandig naamwoord komen, vooral in zinnen met werkwoorden zoals “zijn”, “worden” of “lijken”. Bijvoorbeeld:

 • Voor het zelfstandig naamwoord: “De mooie tuin is vol bloemen.”
 • Na het zelfstandig naamwoord: “De tuin is mooi.”

Bijvoeglijke naamwoorden kunnen ook gecombineerd worden om meerdere eigenschappen van een zelfstandig naamwoord te beschrijven. Bijvoorbeeld: “Het oude, verlaten huis stond aan het einde van de straat.”

Bijvoeglijk naamwoord

Trappen van vergelijking

Bijvoeglijke naamwoorden kunnen worden gebruikt in verschillende trappen van vergelijking om te laten zien hoe een zelfstandig naamwoord zich verhoudt tot anderen. Er zijn drie trappen van vergelijking:

 • Stellende trap: Dit is de basisvorm van het bijvoeglijk naamwoord, bijvoorbeeld “groot”.
 • Vergrotende trap: Dit wordt gebruikt om twee zaken te vergelijken, bijvoorbeeld “groter”.
 • Overtreffende trap: Dit wordt gebruikt om aan te geven dat iets het meest of minst is, bijvoorbeeld “grootst”.

Voorbeelden van trappen van vergelijking in zinnen:

 • Stellende trap: “Dit huis is groot.”
 • Vergrotende trap: “Dit huis is groter dan dat huis.”
 • Overtreffende trap: “Dit huis is het grootst van allemaal.”

Gebruik van bijvoeglijke naamwoorden in schriftelijke communicatie

Bijvoeglijke naamwoorden zijn essentieel in geschreven communicatie, zoals essays, verhalen en zakelijke documenten. Ze helpen de schrijver om de lezers een duidelijker en gedetailleerd beeld te geven van de onderwerpen die worden besproken. Door zorgvuldig gekozen bijvoeglijke naamwoorden te gebruiken, kun je je schrijven levendiger en interessanter maken.

Over de redactie

Bij Yournalism.nl staat een enthousiast en professioneel redactie team klaar om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen op het gebied van wonen, lifestyle en journalistiek. Ons team bestaat uit ervaren journalisten, bloggers en experts, die gepassioneerd zijn over hun vakgebied en altijd op zoek zijn naar interessante en relevante onderwerpen om te delen met onze lezers.