Wat is een citaat?

Een citaat is een herhaling van een uitspraak of een passage die door iemand anders is geschreven of gezegd. Het wordt vaak gebruikt om de woorden van een ander aan te halen en deze in een andere context te presenteren. Citaten worden meestal tussen aanhalingstekens geplaatst en voorzien van een bronvermelding om duidelijk te maken wie de oorspronkelijke auteur of spreker is. Ze kunnen afkomstig zijn uit boeken, toespraken, interviews, films, liedjes, en andere vormen van communicatie.

Functie van citaten

Citaten hebben verschillende functies en worden om verschillende redenen gebruikt:

 • Ondersteunen van argumenten: In essays, artikelen en wetenschappelijke werken worden citaten vaak gebruikt om een argument te versterken of om bewijs te leveren voor een bewering.
 • Inspiratie en motivatie: Veel mensen gebruiken citaten als een bron van inspiratie en motivatie. Bekende uitspraken van historische figuren, filosofen, schrijvers en andere invloedrijke personen kunnen lezers aanmoedigen en inspireren.
 • Clarificatie en verduidelijking: Citaten kunnen helpen om een complex idee of concept te verduidelijken door het in de woorden van een deskundige of bekende persoon te presenteren.
 • Krediet geven: Het gebruik van citaten geeft erkenning aan de oorspronkelijke auteur of spreker en respecteert hun intellectuele eigendom.

Soorten citaten

Er zijn verschillende soorten citaten die afhankelijk van de context en het doel gebruikt kunnen worden:

 • Directe citaten: Dit zijn letterlijke herhalingen van de woorden van iemand anders. Ze worden tussen aanhalingstekens geplaatst en exact zo weergegeven als in de originele bron. Bijvoorbeeld: “De enige manier om van een verleiding af te komen is eraan toe te geven,” schreef Oscar Wilde.
 • Indirecte citaten (parafraseren): Bij een indirect citaat wordt de kern van de oorspronkelijke uitspraak in eigen woorden weergegeven zonder aanhalingstekens, maar nog steeds met bronvermelding. Bijvoorbeeld: Oscar Wilde suggereerde dat de beste manier om verleidingen te weerstaan is door eraan toe te geven.

Hoe gebruik je citaten correct?

Het correct gebruik van citaten is essentieel om plagiaat te voorkomen en de integriteit van je werk te waarborgen. Hier zijn enkele richtlijnen voor het juist gebruiken van citaten:

 1. Kies relevante citaten: Zorg ervoor dat de citaten die je kiest relevant zijn voor je onderwerp en je argumenten ondersteunen.
 2. Gebruik aanhalingstekens: Plaats directe citaten tussen aanhalingstekens om duidelijk te maken dat de woorden niet van jou zijn.
 3. Geef de bron aan: Vermeld altijd de bron van het citaat. Dit kan in de tekst zelf, in een voetnoot of in een literatuurlijst aan het einde van je werk.
 4. Wees nauwkeurig: Zorg ervoor dat je directe citaten exact weergeeft zoals ze in de oorspronkelijke bron voorkomen.
 5. Beperk het aantal citaten: Gebruik citaten spaarzaam en zorg ervoor dat je eigen stem en ideeën de overhand hebben in je werk.
Wat is citeren en hoe het werkt?

Voorbeelden van citaten

Hier zijn enkele bekende citaten ter illustratie:

 • Inspiratie: “The only limit to our realization of tomorrow is our doubts of today.” – Franklin D. Roosevelt
 • Wijsheid: “In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on.” – Robert Frost
 • Motivatie: “The only way to do great work is to love what you do.” – Steve Jobs
 • Leiderschap: “The greatest leader is not necessarily the one who does the greatest things. He is the one that gets the people to do the greatest things.” – Ronald Reagan
 • Succes: “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” – Winston Churchill
 • Creativiteit: “Creativity is intelligence having fun.” – Albert Einstein

Het belang van citaten

Citaten spelen een belangrijke rol in zowel schriftelijke als mondelinge communicatie. Ze brengen autoriteit en geloofwaardigheid aan bij het ondersteunen van argumenten, bieden inzicht en inspiratie, en dragen bij aan de kennisdeling en het behoud van culturele en intellectuele geschiedenis. Door citaten te gebruiken, kunnen we profiteren van de wijsheid en ervaringen van anderen, en deze toepassen in ons eigen werk en leven.

Over de redactie

Bij Yournalism.nl staat een enthousiast en professioneel redactie team klaar om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen op het gebied van wonen, lifestyle en journalistiek. Ons team bestaat uit ervaren journalisten, bloggers en experts, die gepassioneerd zijn over hun vakgebied en altijd op zoek zijn naar interessante en relevante onderwerpen om te delen met onze lezers.