Wat is een lijdend voorwerp?

Een lijdend voorwerp is een zinsdeel dat de handeling van het werkwoord direct ondergaat. Het is een van de belangrijkste zinsdelen in de grammatica, naast het onderwerp en het werkwoord. In de zin “De jongen leest een boek” is “een boek” het lijdend voorwerp omdat het de actie van het lezen ondergaat. Het lijdend voorwerp beantwoordt vaak de vraag “wie/wat + werkwoord + onderwerp?”.

Het herkennen van een lijdend voorwerp

Het herkennen van een lijdend voorwerp in een zin kan eenvoudig zijn als je de juiste vragen stelt. Hier zijn enkele stappen om het lijdend voorwerp te identificeren:

 1. Vind het werkwoord: Zoek eerst het werkwoord in de zin. Dit is de actie die wordt uitgevoerd. Bijvoorbeeld: “leest” in de zin “De jongen leest een boek”.
 2. Vind het onderwerp: Vraag vervolgens “wie” of “wat” doet de actie? Bijvoorbeeld: “Wie leest?” Het antwoord is “De jongen”, dus “De jongen” is het onderwerp.
 3. Vind het lijdend voorwerp: Vraag nu “wie” of “wat” ondergaat de actie van het werkwoord? Bijvoorbeeld: “Wat leest de jongen?” Het antwoord is “een boek”, dus “een boek” is het lijdend voorwerp.

Voorbeelden van zinnen met een lijdend voorwerp

Het gebruik van lijdende voorwerpen in zinnen helpt om de actie duidelijker te beschrijven. Hier zijn enkele voorbeelden:

 • De kat vangt de muis.
  • Werkwoord: vangt
  • Onderwerp: de kat
  • Lijdend voorwerp: de muis
 • Hij schrijft een brief.
  • Werkwoord: schrijft
  • Onderwerp: hij
  • Lijdend voorwerp: een brief
 • Zij eet een appel.
  • Werkwoord: eet
  • Onderwerp: zij
  • Lijdend voorwerp: een appel
 • De leraar stelt een vraag.
  • Werkwoord: stelt
  • Onderwerp: de leraar
  • Lijdend voorwerp: een vraag

Het belang van het lijdend voorwerp

Het lijdend voorwerp is cruciaal voor het volledig begrijpen van een zin. Het geeft aan wat of wie de handeling van het werkwoord ondergaat, waardoor de zin meer betekenis en context krijgt. Zonder een lijdend voorwerp kunnen zinnen vaak onvolledig of vaag aanvoelen.

Het lijdend voorwerp

Verschil tussen lijdend voorwerp en meewerkend voorwerp

Het is belangrijk om het lijdend voorwerp niet te verwarren met het meewerkend voorwerp. Terwijl het lijdend voorwerp de handeling direct ondergaat, geeft het meewerkend voorwerp aan voor wie of aan wie de handeling wordt uitgevoerd. Bijvoorbeeld in de zin “Zij geeft haar broer een cadeau”, is “haar broer” het meewerkend voorwerp en “een cadeau” het lijdend voorwerp.

 • Lijdend voorwerp: Wat geeft zij? Een cadeau.
 • Meewerkend voorwerp: Aan wie geeft zij het cadeau? Aan haar broer.

Zinnen met lijdend en meewerkend voorwerp

Sommige zinnen kunnen zowel een lijdend voorwerp als een meewerkend voorwerp hebben. Hier zijn enkele voorbeelden:

 • Hij stuurde zijn vriendin een brief.
  • Werkwoord: stuurde
  • Onderwerp: hij
  • Lijdend voorwerp: een brief
  • Meewerkend voorwerp: zijn vriendin
 • Wij geven de kinderen snoepjes.
  • Werkwoord: geven
  • Onderwerp: wij
  • Lijdend voorwerp: snoepjes
  • Meewerkend voorwerp: de kinderen

Het gebruiken van lijdende voorwerpen in schrijven en spreken

Het correct gebruiken van lijdende voorwerpen in zowel schrijven als spreken is essentieel voor duidelijke en effectieve communicatie. Door lijdende voorwerpen nauwkeurig te identificeren en te gebruiken, kun je zinnen opbouwen die de luisteraar of lezer een volledig begrip geven van de handeling en de betrokken entiteiten.

Bij het schrijven helpt het bewust gebruik van lijdende voorwerpen om je zinnen krachtiger en specifieker te maken. Dit zorgt ervoor dat je boodschap helder overkomt en dat de lezer precies weet wat je bedoelt.

Wat is het verschil tussen lijdend voorwerp en bijvoeglijk naamwoord?

Het verschil tussen een lijdend voorwerp en een bijvoeglijk naamwoord ligt in hun functie binnen de zin. Een lijdend voorwerp ondergaat direct de handeling van het werkwoord en beantwoordt de vraag “wie of wat + werkwoord + onderwerp?”. Bijvoorbeeld, in de zin “De kat vangt de muis,” is “de muis” het lijdend voorwerp omdat het door de actie van “vangen” wordt beïnvloed. Aan de andere kant beschrijft een bijvoeglijk naamwoord een zelfstandig naamwoord en geeft extra informatie over de eigenschappen ervan, zoals in de zin “De grote hond blaft,” waarbij “grote” een bijvoeglijk naamwoord is dat “hond” beschrijft. Kortom, een lijdend voorwerp is het zinsdeel dat de actie ondergaat, terwijl een bijvoeglijk naamwoord meer details geeft over een zelfstandig naamwoord.

Over de redactie

Bij Yournalism.nl staat een enthousiast en professioneel redactie team klaar om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen op het gebied van wonen, lifestyle en journalistiek. Ons team bestaat uit ervaren journalisten, bloggers en experts, die gepassioneerd zijn over hun vakgebied en altijd op zoek zijn naar interessante en relevante onderwerpen om te delen met onze lezers.